лебедь.



253.










Laundry.


Snart så.



Ek.





Hont.



Knega.


Ett par bra inlägg:
Numéro uno
Numéro dos

On the road 3 (staden).







On the road 2 (gränsen).



On the road 1 (skogen).







Brb.


(källa)

Och slutligen.


Världens finaste uppfinning.



Trä stycken tred.




Livet.



Slå mig inte rara.





Fin.

G'nattN.



(källa)

You couldn't help them at all.








Lite majbraj från celluloidens öga

Hej.


RSS 2.0